מתחם קפלנסקי- אלי כהן- בן ציון ישראלי, חולון

יזם- צבי צרפתי ובניו