פרויקט מתחם עליית הנוער / הנרייטה סאלד – קרית שמונה

יזם: צמח המרמן