פרויקט מתחם נגבה 30,32,34 – תל אביב

יזם- הרציג נדל"ן