מתחם מוריה 2-28, באר שבע

יזם- חברת קרדן בשיתוף עם חברת צמח המרמן.