פרוייקט בן אליעזר 101-106, אשקלון

יזם- י. הלומית פרץ