פרוייקט מתחם אבן עזרא / אברבאנל / הגר"א – חולון

לקראת מכרז יזמים